ثبت دامنه

Banner 01

 داشبورد وب سرویس ها

نام دامنه خود را ثبت کنید

اولین قدم را برای داشتن نام دامنه خود بردارید ، زیرا بیش از ۱۰۰ پسوند دامنه موجود است ، زمان بهتری برای تأمین هویت منحصر به فرد خود در وب وجود نداشته است

*اگر تی ال دی های دامنه خود را در پنل ثبت نام پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

 

شروع انتقال یا شروع ثبت ثبت نام
تمدید انتقال
.ir  تومان 20.000 تومان 20.000 تومان 20.000
.co.ir تومان 20.000 تومان 20.000 تومان 20.000
.ac.ir تومان 20.000 تومان 20.000 تومان 20.000
.net.ir تومان 20.000 تومان 20.000 تومان 20.000
.org.ir تومان 20.000 تومان 20.000 تومان 20.000
.com تومان 250.000 تومان 250.000 تومان 250.000
.net تومان 340.000 تومان 340.000 تومان 340.000
.org تومان 340.000 تومان 340.000 تومان 340.000
.art تومان 350.000 تومان 350.000 تومان 350.000
.dev تومان 430.000 تومان 430.000 تومان 430.000
.app تومان 500.000 تومان 500.000 تومان 500.000
.uk تومان 220.000 تومان 220.000 تومان 220.000
.co.uk تومان 220.000 تومان 220.000 تومان 220.000
.io تومان 1.500.000 تومان 1.500.000 تومان 1.500.000
.info
تومان 510.000 تومان 510.000 تومان 510.000
.security تومان 76.300.000 تومان 76.300.000 تومان 76.300.000

 

و بیشتر از ۱۰۰ تی ال دی موجود برای ثبت نام

 

شروع انتقال یا شروع ثبت

 

ثبت دامنه هاي مختلف ir چه شرايطي دارد؟

 

ثبت دامنه ir.

بدون شرايط، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايران آزاد است

 ثبت دامنه co.ir

نيازمند ارسال کپي روزنامه رسمي-آگهي تاسيس شرکت مربوطه (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)

ثبت دامنه ac.ir

نيازمند ارسال کپي درخواست مکتوب در سربرگ و همچنين کپي تائيديه وزارت علوم (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)

ثبت دامنه sch.ir

نيازمند ارسال کپي درخواست مکتوب در سربرگ و همچنين کپي تائيديه وزارت آموزش و پرورش (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)

ثبت دامنه gov.ir

نيازمند ارسال کپي درخواست مکتوب در سربرگ سازمان دولتي مربوطه (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)

ثبت دامنه net.ir

نيازمند ارسال کپي مجوز ISP مربوطه (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)

ثبت دامنه org.ir

نيازمند ارسال کپي روزنامه رسمي موسسه غير انتفاعي مربوطه (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)

ثبت دامنه id.ir

نيازمند ارسال کپي شناسنامه متقاضي (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)

 


0/5 : Not rated
Please sign in to leave a comment.
If you are not yet registered, you may click here to register.